FORSKNING

Østerskovs metode med læringsrollespil, som har været i funktion siden 2006, har ofte været fokus for forskning

Forside Billede

Professor Lisa Gjedde, Aalborg Universitet, har på vegne af Egmontfonden undersøgt Østerskovs undervisningsmetode og nået frem til følgende:

  • Skolen ligger over landgennemsnittet i formidlingsfag, og i de øvrige fag klarer sig omkring landsgennemsnittet. Dette til trods for at Østerskov har en større gruppe inklusionselever end landgennemsnittet af skoler.
  • Metoden findes som en velegnet og virkningsfuld læringsplatform for læringsudfordringen i 21. århundrede, hvor der skal findes metoder til at udvikle kreativitet, kritisk tænkning, kommunikation, og kollaboration hos eleven. Men også som velegnet til at møde udfordringerne i dagens skole med urolige drenge og inklusionsbehov.
  • Potentialet for inklusion er meget højt. Lisa Gjedde beskriver Østerskov som ’hinsides inklusion’, dvs. inklusion ikke tænkes som tilsat udefra, men som fuldt integreret i undervisningen, bl.a. med begrebet “legitim perifer deltagelse”, en høj grad af mulighed for forskellige læringsredskaber og en grundlæggende meningsgivende motivation i deltagelse og sammenhæng.
  • Metoden giver mulighed for god social og personlig udvikling gennem et stærkt socialt rum hvor man kan genopfinde sig selv hver uge og lade rollen fejle i stedet for sig selv.
  • Metoden er motiverende og inddragende og giver mulighed for interaktiv og kropslig læring.

Lektor i neuromatematik Lisser Rye Ejersbo, Århus Universitet, konkluderer efter studier på Østerskov:

Det narrative har stor indflydelse på god matematiklæring og motivation i faget.
Eleverne husker meget præcist om undervisningen. De kan lagre deres matematiske læring i længere tid og har nemmere adgang til den, når de skal bruge den. Forskningsresultaterne er samlet på www.rollespil.nu og vil blive suppleret af en bogudgivelse medio 2015.

Programmering (3)
bg grafik