UNDERVISNING

People

DANMARKS MEST INNOVATIVE OG MOTIVERENDE UNDERVISNING

Du gyser, når du ser skibet i det fjerne: Blodørnens Hævn, et enormt Man o’ war skib, som har terroriseret det smalle ”UV gangs stræde”. Selv har du og din besætning kun en fregat. Et fint skib, som i teorien ikke har en chance mod den frygtede Man o’ War.
Men I har et trumfkort. I har lige været i den berygtede havn ”Spildepotet”, hvor I har købt tatoveringer til hele mandskabet. Selvom de har en fordel med skibet, har I markant mere erfaring. I sejler imod ” Blodørnens Hævn” og gør klar til kamp.

Sådan kan en spilfase se ud på Østerskov Efterskole. Eleverne er klædt ud som pirater, mens deres skib er et reb med en tønde, som gruppen/besætningen holder fast i. Eleverne bruger de ressourcer, som de optjener i undervisningen, til at styrke deres kamp for at styre verdenshavene.

Østerskov Efterskole 9713
bg grafik

SPIL OG ROLLESPIL

Østerskov Efterskole har mange års erfaringer med spilbaseret undervisning og læringsrollespil til at gøre undervisningen spændende og engagerende.

Eleverne går ikke i skole kun for at lære, men fordi der er mening med at gøre det.

Hvis du ikke beregner korrekt i Første Verdenskrigsforløbet, risikerer du, at fjenderne får en fordel over dig på frontlinjen.

Eller også skal du skrive fristile om de forskellige planeter og mulige farer, som du besøger i "Exodus" forløbet, hvor du leder efter et nyt hjem til resterne af den danske civilisation. Eller også kan en løst opgave vise sig at være forskellen på liv eller død, hvis du forsøger at flygte fra DDR i forløbet "Antifaschistischer Schutzwall". 

Du kan for eksempel heller ikke sejle din ubåd, hvis ikke at du og din besætning udregner matematikopgaver i "Ubåden", en del af vores Anden Verdenskrigsforløb.

Undervisning Rollespil Og Spil (14)

RAMMEN FOR UGERNE - ISCENESAT VIRKELIGHED OG DET BEDSTE FRA FIKTION

Hver uge benytter sig af en ny ramme. Rammen kan tage udgangspunkt i historiske perioder og fiktive verdener – for eksempel DDR, Star Wars eller fantasy.

Rammerne er vigtige for ugen, for de definerer de mål og succeskriterier, som eleverne skal opnå i løbet af ugen – men de varierer også utroligt meget, alt efter hvilken lærer, som er forløbsansvarlig.

En ramme kan derfor være næsten alt. Den kan være:

Flower – Power – Punk

En tidsrejse gennem dansk skolesystem fra 1950 – 1980 i forløbet “Flower – Power – Punk”. Eleverne oplever skoleformen fra ”den sorte skole” til hippietiden og så til sidst til punkernes 1980.

Mordet på Orientekspressen

Et stort liverollespil med inspiration fra “Mordet på Orientekspressen”, hvor eleverne spiller gæsterne ombord på Orientekspressen, som kan vælge at løse en mordgåde.

Epidemien

Eleverne spiller nogle små brætspil, hvor eleverne forsøger at bekæmpe en global epidemi; men de små brætspil hænger sammen, og danner en verden i global krise.

A Wretched hive of scum and villainy

Et Star Wars forløb med både liverollespil og brætspilselementer, hvor eleverne forsøger at smadre den nye Dødsstjerne. Eller opbygge den, hvis de spiller Imperiet.

Antifaschistischer Schutzwall

En historisk simulation af livet og trængslen i DDR, hvor eleverne spiller borgere i Østtyskland.

Tour the Middle Earth

Læs en spændende og uddybende artikel om forløbet her: Tour the Middle Earth

Road to the White House

Læs en spændende og uddybende artikel om forløbet her: Road to the White House

FAGENE - SPÆNDENDE UNDERVISNING, SOM GØR KLAR TIL EKSAMEN

Lærerne på Østerskov har frie rammer til at tilrettelægge deres undervisning med inspiration fra de forskellige rammer.

Vi tager udgangspunkt i ”Municipium”, vores postapokalyptiske forløb.

Eleverne er overlevere efter en stor atomkatastrofe, men 15 år efter titter de overlevende nu frem af bunkerne, hvor de skal forsøge at overleve i et nådesløst og radioaktivt helvede, hvor radioaktiviteten er høj og ressourcerne er få.

Det afspejles også i undervisningen. Der er tre undervisningsblokke på en dag, og ofte afsluttes hver blok med en spil – eller rollespilsblok.

Her kan I læse, hvordan at vores lærere får undervisningen til at hænge sammen med rammen.

Morten Brøsted – Matematiklærer

Modul 1

Der arbejdes i tre niveauer med modellering i Excel. Øvelserne rangerer fra intro til beregninger i Excel til simulering af radioaktivitet og slid på fartøjer.

 

Modul 2

Eleverne finder på nyttige ting at bygge ud fra sedler, hvor der er noteret ting, som man kan finde i det hærgede landskab.
Disse sammensættes på opfindsom vis, hvorefter der laves en matematisk model for et eller flere aspekter af den ting man har bygget. Det kunne være forbrug af brændstof på et fartøj, udbredning af varme fra apparat, signalforhold i forhold til strøm-input på deres kortbølgesender eller lignende. Modellerne kan laves i Excel, så det bygger videre på forrige modul. Denne modelleringsøvelse kan i øvrigt foretages i fritiden.
Når modellen er færdig afleveres den til læreren som vurderer beskrivelsen. Ud fra dette får eleverne en tilsvarende ting (med tilhørende regel), som kan bruges i det store spil.

 

Det er kun en lap papir, men den gør en forskel.

 

Modul 3

Det sidste modul består af en aflevering med fokus på modellering. Opgavesættet består dels af en opgave der med nød kan presses ind fra en sommerprøve, dels af en opgave skrevet af læreren. Enkelte elever afleverer ting de har bygget tidligere.

Martin Hill – Engelsklærer

Modul 1 – Scavengers dilemma.

I første modul skal eleverne vælge 3 genstande, fra en lang liste af mere eller mindre brugbare ting man kan finde i den nukleare ødemark. Herefter vil grupperne blive udsat for forskellige situationer, som de så på engelsk skal forklare sig ud af.

 

Modul 2 – Make the Wasteland great again!

I næste modul arbejdes der med den amerikanske drøm, og hvordan denne vil virke i en post-nuklear verden. Der bliver læst ”gamle” beretninger om drømmen, og eleverne skal så lave deres egen video, hvori de forklare deres ”take” på den amerikanske drøm.

 

Modul 3 – The good old days.

I sidste modul snakkes der om gamle amerikanske dyder, som ”Gun control, Capital punishment og Immigration”. Her tages der udgangspunkt i tiden før bomberne faldt, hvilke betydninger der havde på samfundet contra nu og hvilken betydning det vil have, hvis de falder igen.

Pernille Rovsing – Naturfagslærer

Elevernes skal i naturfag arbejde med stråling og energi – produktion og i madvarer.

 

Modul 1

I rollespillet skal eleverne samle dåsemad i en radioaktiv bydel, disse skal dække gruppernes energibehov for dagen. Men gør det nu også det? Hvor meget energi er der i forskellige typer af dåsemad og hvor mange skal man rent faktisk indtage i løbet af en dag? I rollespillet satte vi det til en pr. person, men kan det nu også passe? Alle disse svar forsøger I at finde i naturfag, hvor vi regner på personligt energiforbrug pr. dag og energiindholdet i dåsemad.

 

Modul 2

I den radioaktive by bliver eleverne udstyret med uv-perler, for at symbolisere hvor meget stråling, de er blevet udsat for i forhold til x-antal minutter, de opholder sig i byen. Undervisningsmodul 2 tager udgangspunkt i uv-perlerne. Her laver vi forskellige forsøg, for at se hvordan perlerne reagere på stråling fra solen med og uden beskyttelse.
I spillet er der tale om decideret radioaktivitet. Her undersøger vi absorbering i forskellige materialer med forskellige strålingstyper, samt laver simulering af halveringstid med terninger.

 

Modul 3

Når man lever i en postapokalyptisk verden er det altafgørende, at man kan producere energi i form af varme og strøm. Eleverne skal med udgangspunkt i vindmølleteknologi bygge en energikilde, der gennem induktion i en generator kan skabe strøm til deres shelter. Her er mulighed for at være kreativ og nytænkende!

GØR VI SÅ DET HER HVER UGE?

Ja. Det gør vi.
I vores “Anden Verdenskrigsforløb” skal eleverne lave forsøg, som simulerer tyskernes skabelse af tungt vand i laboratorier i Norge, holde en ubåd sejlende ved hjælp af matematik, mens de i historie spiller forskellige krigsførende parter i et Anden Verdenskrigs strategispil, hvor de får point og midler til krigen, hvis de deltager aktivt i undervisningen.

Eller i DDR ugen, hvor de lytter til forskellige rapporter fra afhørte DDR borgere på tysk, hvorefter de skal bedømme om de skal under overvågning eller ej.

De kan også skrive fristile i vores “Tomheden” forløb, hvor eleverne har en hel uge til at skrive historier og udforske forskellige genrer i dansk og engelsk. Deres historier smider de så ud imod “Tomheden”, et mørke, som truer med at æde hele verden.

"Det varierer meget – og vi er gode til at få alle fagene med"

Undervisningen varierer som regel meget, alt efter hvilken ramme der er for ugen, og hvilke lærere, som står for den.

Vi gør meget for, at holde undervisningen underholdende og engagerende – det er der blandt andet blevet forsket en hel del i.

Og med vores mange års erfaring og specialiseringen inden for spildidaktik, er vi eksperter til at skabe undervisning, som rykker eleverne fagligt og socialt. Men som også giver dem lyst til at lære og prøve sig selv af i nye forskellige situationer og roller.

Østerskov Efterskole 9374

SPILDIDAKTIK - UNDERVISNING, DER MOTIVERER

Vi bruger spildidaktik i stort set alt vores undervisning.

Spildidaktik er, at vi benytter os af mekanikker og virkemidler fra spillets verden til at skabe motiverende, udfordrende og underholdende situationer, som motiverer vores elever til at deltage aktivt i undervisningen.

Spildidaktik låner i forvejen meget fra de belønningssystemer, som eleverne kender godt fra deres fritid fra f.eks. computerspil, brætspil, kortspil eller rollespil.

Spildidatik i praksis

Hvordan kan spildidaktik så virke i praksis?
Det kan det ved at eleven løser opgaver og deltager aktivt i undervisningssituationen.

 

Derved får eleven adgang til at deltage endnu mere i spilsekvenser.

 

På den måde får eleven flere brikker eller terninger, som eleven kan bruge til f.eks. at bekæmpe en sygdom.
Eller at eleven vinder tid, som gør at eleven kan gå på jagt efter dyrebar dåsemad i vores post-apokalyptiske scenarie.

 

Spil og fri leg – vi har undervisning til enhver smag
Vi er en skole med højt til loftet – det kommer du også til at opleve i undervisningen.

 

Du kommer til at arbejde med brætspil og systemer, hvor du konkurrerer eller samarbejder med dine venner.

 

Du kaster dig ind i rollen som en hårdkogt detektiv, som skal udspørge vidner og løse mordgåder.

 

Eller også spiller du et rigt familiemedlem til en nyligt afdød enke, hvor du og din nærmeste familie leder efter det testamente, som gør lige præcis JER til de retmæssige arvinger.

 

Du kommer til at skabe dit eget folk på en fremmed planet.

 

Du kommer også til at produktudvikle og udmanøvrere dine nærmeste konkurrenter i et grusomt virksomhedsræs.

 

Du kommer til at opleve vildt meget på de år, som du går på Østerskov. For du kommer til at være i så mange fede situationer!

 

Der sker nemlig rigtigt meget på et år på Østerskov Efterskole.
Og vi glæder os til at vise dig, hvor fedt det er at lære!

En ting er i hvert fald 100 procent sikkert:

Det bli’r ik’ kedeligt!